27 dec 2023

Förändrad energiskatt 2024

Från och med den 1 januari 2024 har riksdagen beslutat om en höjning av energiskatten.

Riksdagen har beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag till 42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2024. Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig.

I den totala elkostnaden ingår elpris, elcertifikatavgift, nätavgift, energiskatt och moms. Energiskatt är en konsumtionsskatt som går till statskassan och läggs på elnätpriset per förbrukad kWh.

Läs mer på Konsumenternas energimarknadsbyrå.