07 apr 2017

Falsk marknadsföring

Reklamblad till VA-kunder i Olofström

Det har kommit till vår kännedom att ett reklamblad har lämnats ut till VA-kunder i Olofström om byte av vattenmätarkonsol. I bladet står det att Olofströms Kraft AB har ett samarbete med en privat entreprenör, vilket inte stämmer och är falsk marknadsföring. Vi har inga sådana samarbeten eller avtal med någon entreprenör. 

Så här ser reklambladet ut. Information om entreprenören är borttagen.