04 nov 2020

Dags för årets helikopterbesiktning av elnätet

För att du som är elnätskund hos oss ska ha en trygg och pålitlig elleverans inspekterar vi varje år vårt elnät med helikopter. Det gör vi för att upptäcka och åtgärda eventuella fel i förebyggande syfte. Till exempel tittar vi på om det finns träd som riskerar att blåsa omkull och orsaka strömavbrott, eller jakttorn som står för nära och kan innebära livsfara för personen som använder det. Vi tittar också på om det finns skador någonstans som behöver åtgärdas.

Vi kommer flyga torsdagen den 5 november med start ca kl. 12:00

För att vi ska kunna inspektera ledningarna måste vi flyga på ganska låg höjd. Men självklart tar vi extra hänsyn till hästar och andra betesdjur för att de ska störas så lite som möjligt.