Visste du att? Om Elnätet

Om elnätet

Totalt omfattar det svenska elnätet 552 000 km, varav 352 000 km är jordkabel. Om det gick att sträcka ut det svenska elnätet i en enda lång ledning skulle den räcka mer än tretton varv runt jorden.

Leveranssäkerheten i de svenska elnäten har de senaste åren pendlat mellan 99,96 och 99,98 procent. De senaste två åren har 77 procent av svenskarna sagt att branschen har pålitliga elleveranser, enligt IPSOS mätningar.

2014 blev den samlade leveranssäkerheten 99,98 procent. Detta motsvarar ett 90 minuter långt strömavbrott hos medelkunden. 

Så producerade vi vår el 2015

Under 2015 producerade vi i Sverige 158,5 TWh el. Vattenkraften stod för 46,7 procent av elproduktionen, vindkraften för 10,5 procent, kärnkraften för 34,3 procent och övrig värmekraft för 8,5 procent.

Fakta om elnätet

Elnäten är något som de flesta inte tänker på - förrän något händer. Visste du att:

 1. Vår främsta roll är att se till att elen kommer hem till dig, till din arbetsplats och ut i samhället från de platser där den produceras.
 2. Alla typer av energikällor kan omvandlas till el som transporteras i vårt nät. Andra energisystem transporterar energi med fordon (tankbilar och fartyg etc.)
 3. Elnäten kan jämföras med ett vägnät. Stamnätet är Europavägen, regionnäten är riksvägar och lokalnäten är länsvägarna. Inne i husen finns det ledningsdragningar som motsvarar de privata vägarna.
 4. Om det gick att sträcka ut det svenska elnätet i en enda lång ledning skulle den räcka mer än tretton varv runt jorden.
 5. Leveranssäkerheten i svenska nät är 99,98 %. Det betyder att de svenska elkunderna i genomsnitt är utan el under cirka 1,5 timme per år.
 6. Dygnets alla timmar, året runt (även jul, nyår och midsommar) finns det elmontörer som har beredskap. De kan rycka ut direkt om något händer i elnätet hos elkunderna. Allt för att det ska vara avhjälpt så fort som möjligt.
 7. Vid större störningar, som till exempel kan orsakas av stormar, samarbetar vi med andra elnätsföretag i vårt samverkansområde. Vi hjälps åt så att våra kunder drabbas så lite och så kort tid som möjligt.
 8. Cirka 65 procent av det svenska elnätet är nedgrävt i marken. De svenska elnätsföretagen har satsat över 40 miljarder kronor i mer än tio år på att få näten mindre känsliga för väder och vind. Det har gjorts genom att bygga om från luftledning till jordkabel och förbättra isoleringen.
 9. I Svensk Energis årliga attitydundersökning ger svenska folket alltid högsta betyg åt de pålitliga leveranserna, det vill säga elnäten. Hela 91 procent instämde i det år 2012. Som två bland positiva omdömen kom branschens miljötänkande med 34 %. 
 10. Ledningsgator kan vara till fördel för den biologiska mångfalden. Röjning av gatorna skapar miljöer som liknar hagmarker, som annars blir sällsyntare, där fler sällsynta örter och fjärilar trivs.
 11. Elnäten blir smartare och ska kunna hantera mer varierande elproduktion från förnybara energikällor. Kunderna ska också kunna styra sin elanvändning efter rådande elpriser.

(Källa: Svensk Energi)