Elsajten

El och energi finns överallt men var är det egentligen och var använder vi det till?

Elsajten finns svaren. Elsajten är ett digitalt läromedel att använda i undervisningen, som handlar om el och energi.

Elsajten hjälper NO-läraren på högstadienivå på flera olika sätt

  • I lärarhandledningen finns tydliga besked om vilka delar av läroplanen som den hjälper till att uppfylla.
  • Trots att antalet datorer i skolan har ökat med 50 procent de senaste åren har inte användningen av dem i undervisningen gjort det. Orsaken är brist på bra digitala skolmaterial. Elsajten hjälper till att fylla det glappet.
  • De flesta läromedel som finns inom energiområdet tar upp hur el produceras och distribueras samt dess påverkan på miljö och klimat. Däremot är det sällan som de tar upp frågan om hur och till vad vi använder elen - som individer och i samhället. Det gör däremot Elsajten.