Avtalsvillkor

Avtalsvillkor elnät

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.  

Läs mer: För anslutning och överföring av elnät

 

Avtalsvillkor fjärrvärme

Läs mer: För leverans av fjärrvärme

 

Allmänna bestämmelser vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  

Läs mer: För användande av vatten och avlopp