Från och med 2018-01-01 kommer Västblekinge Miljö AB (VMAB) själva att fakturera renhållningen. Har du frågor kring detta så kontakta dem på 0454-59359 eller läs mer på www.vmab.se.