När du ska flytta behöver du alltid kontakta oss.

Vi behöver din nya adress så att slutfakturan når dig.

Flyttar du ifrån en bostad behöver vi även veta vem som flyttar in efter dig, namn och personnummer är viktigt.

Flyttar du in i en lägenhet är det viktigt att du anger lägenhetsnumret så du blir inflyttad i rätt lägenhet.