Internetpolicy

 

Alla anställda inom Olofströms kommun som under arbetstid eller vid sidan av ordinarie arbetstid använder kommunens datorer för internetuppkoppling ska tillämpa Riktlinjer för Internetanvändning i Olofströms kommun. Det ankommer på varje enhetschef att se till att dessa riktlinjer efterlevs.

Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-05.