Från och med 1 januari 2018 ska Olofströms Kraft AB, elnätsföretaget, ta ut energiskatten. Detta har tidigare legat hos elhandelsföretaget. Från 2018-01-01 är energiskatten 33,1 öre/kWh.

I praktiken innebär det bara en förflyttning. Fakturan från oss ökar med samma belopp som fakturan från ditt elhandelsföretag minskar.