På fakturan från oss kan du ha lite olika kostnader, beroende på vilka tjänster du har.

  • Elnätsavgifter,kostnaden beror på vilken storlek på huvudsäkring du har till ditt boende.
  • Vatten och avloppskostnader om du har kommunalt vatten och avlopp.
  • Bredband och tv-kostnader om du använder dig av Olofströms Kabel TV:s tjänster.