Drogpolicy

 

Vår drogpolicy gäller för samtliga medarbetare.

Vår målsättning är att man i organisationen

• Genom förebyggande insatser motverkar ohälsa och utslagning från arbetslivet

• Kräver en drogfri arbetsmiljö

• Tidigt ingriper vid drogmissbruk hos en anställd samt aktivt verkar för en rehabilitering

• Fortsätter det drogförebyggande arbete som påbörjats genom utbildning och arbetsplatsdiskussioner

• Drogtestning av alla som ska vara anställda mer än 4 veckor

• Sträva efter att installera alkolås i nya bilar