03 nov 2015

Information angående vattenleverans för fyllning av enskilda brunnar

Om din enskilda brunn sinar, är det möjligt att beställa vattenleverans för fyllning.

Ekne gård Mark & Entreprenad erbjuder leverans av vatten med tankbil. Taxan är 1 000 kr per timme (inklusive moms) för tankbil med förare. 

Olofströms Krafts pålägg för administration är 180 kr per leverans  (inklusive moms). Fakturering till kund görs av Olofströms Kraft AB.

För beställning ring:

  1. Martin     0733-490 016
  2. Fredde    070-690 74 56
  3. Ulf            070-845 06 99