19 feb 2014

Feriearbeten 2014

Feriearbeten ger ungdomar möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet och skapa intresse för Olofströms Kraft som en framtida arbetsgivare.
Feriearbeten kan sökas av ungdomar födda 1996 och 1997 och bosatta i Olofströms kommun.
Ansökningsformulär (att fylla i digitalt) finns på vår hemsida:
- Om Olofströms Kraft
- Ansökan feriearbeten 2014

Sista ansökningsdag 2014-03-28.

Var observant att Du erhåller svar att vi erhållit Din ansökan