Elberedskapsavgift är en statlig avgift. Svenska Kraftnät övervakar elsäkerheten i meningen leveranssäkerhet. De ser bland annat till att det finns tillräckliga reservkraftsresurser såväl i normaldrift som i störningssituationer, att det finns en beredskapsorganisation som fungerar i kris- och ofredssituationer med mera.

Elberedskapsavgiften är för närvarande 39,20 kr/år + moms.