Upphandlingar

Vi följer lagen om offentliga upphandlingar (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal. 

Aktuella upphandlingar

Vi har inga aktuella upphandlingar för tillfället.