Elnätavgiftstaxa 2017

Ändring av taxor 2017

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med den 1 januari 2017 höja elnätsavgiftstaxan med 4,0 % (inklusive moms) i förhållande till föregående höjning den 1 januari 2016.

Grunden för höjningen är att E.on höjer taxan med cirka 12 %, samt fortsatt investering i elnätet för att täcka merkostnader för avskrivning och räntekostnader med mera. 

Beslutet om höjningen beslutades av styrelsen i Olofström Kraft AB den 17 oktober 2016.