Fjärrvärmetaxor

Ändring av taxor 2017

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med den 1 januari 2017 höja fjärrvärmetaxan med 2,0 % (inklusive moms) i förhållande till föregående höjning 2016.

Fjärrvärmetaxans höjning grundar sig på höjning av biobränslepriset samt investeringar i produktionsanläggningarna.